Använd en värmekamera och friluftskläder med bra kvalitet när du jagar. Säkerställ en frisk hund med probiotika.